Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2009 1

Eskil Nord, Pär Hemmingsson, Erik Janzon, Vilhelm Persson, Wiweka Warnling-Nerep

FT 2009 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regerings­rätten. September-november 2008
Eskil Nord

9

Nytt från JO. Oktober-december 2008
Pär Hemmingsson

17

Brister i integritetsskyddet vid kameraövervakning - reflektioner med anledning av Datainspektionens granskning av kameraövervakning i skolor
Erik Janzon

27

Skäligt brandskydd
Vilhelm Persson

59

Skolkläder och yttrandefrihet
Vilhelm Persson

81

Rättsprövning hos regeringsrätten utan krav på överklagan till regeringen? Några reflektioner kring RÅ 2008 ref. 36
Wiweka Warnling-Nerep