Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2008 4

Margit Knutsson, Pär Hemmingsson, Oskar Z Augustsson, Jesper Ekroth, Dan Hanqvist, Rune Lavin, Ruth Mannelqvist, Sara Stendahl

FT 2008 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - Juni - Augusti 2008
Margit Knutsson

9

Nytt från JO - Juli - September 2008
Pär Hemmingsson

15

Burskap: ett obsolet rättsinstitut eller en mänsklig rättighet?
Oskar Z Augustsson

35

En metod för att fastställa sekretessens styrka
Jesper Ekroth

53

Kopplingen mellan indexfonderna och deras index: en tolkning av art. 22a.1 i UCITS-direktivet och 5 kap. 7 § LIF
Dan Hanqvist

85

Tredjemansinträde i förvaltningsprocessen
Rune Lavin

99

Arbetsförmåga i sjukförsäkringen - lagstiftarens motiv
Ruth Mannelqvist

125

De allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen - rättssäkerheten och innehållet i den individuella handlingsplanen
Sara Stendahl