Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2008 3

Carina Stävberg, Pär Hemmingsson, Dan Hanqvist, Ann-Charlotte Landelius, Ruth Mannelqvist, Roger Petersson, Wiweka Warnling-Nerep, Bertil Wennberg, Ingvar Mattson, Peder Nielsen

FT 2008 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - Mars 2008 - Maj 2008
Carina Stävberg

23

Nytt från JO - April - Juni 2008
Pär Hemmingsson

33

Anmälnings- och registreringsplikten enligt lagstiftningen för de finansiella aktörerna
Dan Hanqvist

47

Något om värdepappersinstitutens upplysningsplikt i förhållande till sina kunder; särskilt om "okomplicerade instrument"
Dan Hanqvist

69

Patientdatalagen - en fråga om patientsäkerhet och integritet
Ann-Charlotte Landelius

91

Trafikförsäkring ersätter sjukförsäkring
Ruth Mannelqvist

109

Europakonventionen och "rätten" att få en anställning
Roger Petersson

119

Frågan om omprövning av förvaltningsbeslut & förekomsten av negativ rättskraft
Wiweka Warnling-Nerep

161

Konstitutionsutskottets granskning av regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004
Bertil Wennberg, Ingvar Mattson, Peder Nielsen