Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2008 2

Eskil Nord, Pär Hemmingsson, Jesper Ekroth, Therése Fridström Montoya, Dan Hanqvist, Wiweka Warnling-Nerep

FT 2008 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - December 2007 - Februari 2008
Eskil Nord

23

Nytt från JO - Januari - Mars 2008
Pär Hemmingsson

29

Nödvändigt utlämnande enligt sekretesslagen 1 kap. 5 §
Jesper Ekroth, Therése Fridström Montoya

67

Kreditvärderingsinstitutens roll och reglering
Dan Hanqvist

77

Frågan om omprövning av förvaltningsbeslut & förekomsten av negativ rättskraft. Avd. I. Omprövning i allmänhet och rättelse enligt praxis
Wiweka Warnling-Nerep