Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2008 1

Rune Lavin, Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson, Klas Berlin, Trygve Hellners, Vilhelm Persson, Ida Koivisto, Tea Skog, Anni Tuomela

FT 2008 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - September - November 2007
Rune Lavin

15

Nytt från JO - Oktober - December 2007
Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson

21

Värdering av medicinska underlag i förvaltningsdomstolarna i arbetsskadeärenden
Klas Berlin

27

Kommentar till ett rättsfall
Trygve Hellners

33

Överlämnanden av överklaganden
Vilhelm Persson

51

Lagrådsremiss angående justering av omröstningsregler
Rune Lavin

55

God förvaltning som kommunikativ praxis?
Ida Koivisto

77

Principernas roll i förvaltningens skön - särskilt i offentliga upphandlingar
Tea Skog, Anni Tuomela