Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2007 4

Margit Knutsson, Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson, Rune Lavin, Timo Manninen, Vilhelm Persson, Richard Sahlin, Patrik Södergren

FT 2007 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - Juni - Augusti 2007
Margit Knutsson

9

Nytt från JO - Juli - September 2007
Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson

15

Tankar om Regeringsrättens första tid
Rune Lavin

25

Vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) måste alltid inledas utanför hemmet - varför det?
Timo Manninen

41

Förvaltningsrättslig jurisdiktion
Vilhelm Persson

75

Diskrimineringsskydd för funktionshindrade australier: en lektion för Sverige?
Richard Sahlin

103

Den förvaltningsprocessuella prövningsramen och civilrätten
Patrik Södergren