Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2007 3

Carina Stävberg, Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson, Dan Hanqvist, Carina Lundmark, Christer Ödberg, Eivind Torp, Wiweka Warnling-Nerep

FT 2007 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - Mars 2007 - Maj 2007
Carina Stävberg

17

Nytt från JO - April - Juni 2007
Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson

23

Handel med elcertifikat och utsläppsrätter
Dan Hanqvist

37

Investeringsrådgivning enligt MiFID
Dan Hanqvist

53

Lagen som normbildare? - En studie av nedskräpningsproblemet vid landets återvinningsstationer
Carina Lundmark, Christer Ödberg

83

Samebys talerätt i civilrättsliga ärenden
Eivind Torp

93

Överklagande av förvaltningsbeslut: Domstolsprövningen av anställningsärenden som kom bort?
Wiweka Warnling-Nerep