Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2006 3

Rune Lavin, Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson, Jesper Ekroth, Ann-Charlotte Landelius, Peter Lif, Richard Sahlin, Wiweka Warnling-Nerep, Anna Hollander

FT 2006 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - Mars - Maj 2006
Rune Lavin

19

Nytt från JO - April - Juni 2006
Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson

31

Konstitutionsutskottets granskning av regeringens agerande i samband med tsunamikatastrofen i sydostasien - Vilka slutsatser kan dras för konstitutionsutskottets del?
Jesper Ekroth

65

Kommunala och fristående skolor - en rättslig jämförelse
Ann-Charlotte Landelius

87

Länsstyrelsens roll inom förvaltningsrättskipningen
Peter Lif

93

Rätten till diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder: är den amerikanska lösningen idealisk för Sverige?
Richard Sahlin

129

Den reella betydelsen av en "moderniserad rättsprövning"
Wiweka Warnling-Nerep

141

Rättsfallskommentar: RÅ 2006 ref 10 - Barns talerätt i mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Anna Hollander