Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2006 2

Eskil Nord, Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson, Anders-Petter Kjellgren, Jens Pohl

FT 2006 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - December 2005 - Februari 2006
Eskil Nord

21

Nytt från JO - Januari - Mars 2006
Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson

27

Oklara roller i förvaltningsdomstolarna - en undersökning av de mål där Regeringsrätten funnit att kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd
Anders-Petter Kjellgren

65

Något om prospektdirektivets definition av aktierelaterade värdepapper och dess implementering i svensk rätt
Jens Pohl