Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2005 4

Carina Stävberg, Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson, Johan Greger Aulstad, Jesper Ekroth, Tobias Indén, Hans Ragnemalm, Elisabeth Rynning, Curt Riberdahl

FT 2005 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - Juni - Augusti 2005
Carina Stävberg

13

Nytt från JO - Juli - September 2005
Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson

15

Forholdet mellom domstolene og forvaltningen i norsk rett
Johan Greger Aulstad

35

Några reflektioner angående förslaget till ny sekretesslag
Jesper Ekroth

61

Kan man ta tillbaka det man redan låtit någon få?
Tobias Indén

79

Förvaltning i förvandling
Hans Ragnemalm

93

Integritetsskyddet i forskningen - en känslig historia
Elisabeth Rynning

121

Anmälan: Ulf Lindquist, Kommunala befogenheter
Curt Riberdahl