Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2005 3

Göran Schäder, Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson, Ulrik von Essen, Dan Hanqvist, Tobias Indén, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Ruth Mannelqvist, Eivind Torp

FT 2005 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - Mars - Maj 2005
Göran Schäder

13

Nytt från JO - April - Juni 2005
Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson

21

Kommersialisering av medicinska forskningsresultat
Ulrik von Essen

47

Staten som gäldenär i och garant för penningväsendet
Dan Hanqvist

79

Utmanande rätt eller rätten att utmana - ett danskt privatiseringsinitiativ i en svensk kontext
Tobias Indén

97

Veloz Roca Är religions- och yttrandefriheten på kollisionskurs mot hets- och diskrimineringsförbuden i RF och BrB?
Annika Lagerqvist Veloz Roca

125

Socialförsäkring i förändring?
Ruth Mannelqvist

137

Högsta tillåtna renantal - Ekologiska och rättsliga aspekter på renskötsel
Eivind Torp