Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2005 1

Rune Lavin, Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson, Bill W. Dufwa, Jesper Ekroth, Lars-Göran Malmberg, Roger Petersson, Johan Höök, Tom Madell

FT 2005 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - September - November 2004
Rune Lavin

15

Nytt från JO - Oktober - December 2004
Nils-Olof Berggren, Pär Hemmingsson

25

Kommissionens kritik av svensk domstolspraxis
Bill W. Dufwa

35

Sekretesslagens skydd för anmälare
Jesper Ekroth

63

Ny vallag i Vietnam
Lars-Göran Malmberg

79

Förvaltningslagen och IT
Roger Petersson

91

Anmälan: Medlemskap i kyrkoförsamling enligt 1862 års kommunallagsförordningar
Johan Höök

95

Anmälan: Diskrimineringsskydd för personer med funktionshinder inom utbildningsområdet
Tom Madell