Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2004 4

Carina Stävberg, Dan Hanqvist, Tom Madell, Lars-Göran Malmberg, Charlotta Zetterberg

FT 2004 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - Juni - Augusti 2004
Carina Stävberg

13

Kanonisk förvaltningsrätt IV - Förvaltningsproceduren och rättsmedlen
Dan Hanqvist

33

Offentlig rätt i allmän domstol 1997-2001
Tom Madell

65

Effektiv tillsyn - En studie av tillsynsmyndigheterna, den effektiva tillsynen och offentlighetsprincipens inverkan på effektiviteten
Lars-Göran Malmberg

101

Finns rättsliga förutsättningar för ett hållbart fiske inom kustzonerna?
Charlotta Zetterberg