Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2004 2

Eskil Nord, Lars Bejstam, Ulrik von Essen, Dan Hanqvist, Trygve Hellners, Erik Janzon, Rune Lavin, Rolf H. Lindholm, Kristian Pedersen

FT 2004 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - December 2003 - februari 2004
Eskil Nord

19

Om återförvisningsbesluts överklagbarhet
Lars Bejstam

33

När, var och hur uppkommer en biobank?
Ulrik von Essen

61

Kanonisk förvaltningsrätt II - Den kanoniska rättens universella normer
Dan Hanqvist

85

Några ord om undantaget för "administrativa ärenden" i 22 a § förvaltningslagen
Trygve Hellners

89

När skall Skatteverket korrigera uppgift om religiös övertygelse?
Erik Janzon

107

Några ytterligare kommentarer till RÅ 2002 ref. 61
Rune Lavin

111

Inskränkningar i immuniteten för statschefer
Rolf H. Lindholm

121

Myndighetsutövning in på bara kroppen - En analys av de rättsliga förutsättningarna för upphandling av s.k. polisiära läkartjänster
Kristian Pedersen