Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1958 2-3

Torben Lund, E. M. Heinonen, Tore Oredsson, Bent Carlsen, Fr. H. Winsnes, Johan Helgeland

NIR 1958 2-3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

FORHOLDET MELLEM KONKURRENCELOV OG SPECIALLOV INDEN FOR ENERETSOMRÅDET
Torben Lund

18

OM UPPFINNINGS OFFENTLIGGÖRANDE INNAN PATENTANSÖKAN INLÄMNATS
E. M. Heinonen

26

NÅGRA PROBLEM VID BEHANDLING AV PATENTANSÖKNINGAR, DÄR VERKAN AV MIKROORGANISMER UTNYTTJAS
Tore Oredsson

40

DANSK MØNSTERLOVGIVNING OG PRAKSIS
Bent Carlsen

46

AKTUELLA FRÅGOR

54

NOTISER

59

FÖRENINGSMEDDELANDEN

60

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

85

FRA NORSK RETTSPRAKSIS
Fr. H. Winsnes, Johan Helgeland

103

UR SVENSK PRAXIS