Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2003 2

Eskil Nord, Ulrik von Essen, Dan Hanqvist, Erik Janzon, Rolf H. Lindholm, Tom Madell, Per Nilsén, Eivind Torp, Wiweka Warnling-Nerep

FT 2003 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - December 2002 - februari 2003
Eskil Nord

15

Biobanksforskning - forskares möjligheter att få tillgång till vävnadsmaterial och personuppgifter
Ulrik von Essen

33

Den sista enhörningen: på jakt efter den kyrkliga vigseln
Dan Hanqvist

49

Frihetsberövanden enligt utlänningslagen och Europakonventionen
Erik Janzon

75

Unionen med Norge och folkrätten
Rolf H. Lindholm

83

Offentlig rätt i Högsta domstolens praxis 1982-1986
Tom Madell

121

"Att lära känna ljufligheten af en Laglydig och ordentlig Frihet" - Undervisningen i statsrätt vid de svenska universiteten under frihetstiden
Per Nilsén

181

Rennäringen som sakägare i bygglovsärenden
Eivind Torp

191

Hur skall en "europeisk älg" domstolsprövas? - En konflikt mellan FL 22 a § och lagen om rättsprövning
Wiweka Warnling-Nerep