Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2003 1

Rune Lavin, Anna Hollander, Tom Madell, Tobias Indén, Carl Lebeck, Carl-Otto Lindberg, Elisabeth Rynning, Nicklas Vabi, Lotta Vahlne Westerhäll, Charlotte Cederschiöld

FT 2003 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - September - November 2002
Rune Lavin

15

Socialtjänst på entreprenad
Anna Hollander, Tom Madell

47

Indirekt laglighetsprövning genom konkurrensrättslig reglering
Tobias Indén

59

Lagrådets ställning och betydelse
Rune Lavin

65

Konstitutionalism - politiska institutioner eller politisk kultur?
Carl Lebeck

77

Mindre avvikelser från detaljplan
Carl-Otto Lindberg

95

Patientuppgifter som forskningsresurs
Elisabeth Rynning

127

Statschefens offentligrättsliga status
Nicklas Vabi

159

Den starka statens fall?
Lotta Vahlne Westerhäll

179

Reformera EU:s lagstiftning
Charlotte Cederschiöld