Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2002 5-6

Hans Ragnemalm, Mats Melin, Lars Bejstam, Ulrik von Essen, Dan Hanqvist, Kristoffer Aasebø, Frey Nybergh

FT 2002 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Håkan Strömberg till minne
Hans Ragnemalm

5

Nytt från Regeringsrätten - Juni - augusti 2002
Mats Melin

19

Att avvisa eller att avgöra? - Anteckningar med anledning av ett rättsfall
Lars Bejstam

27

Etikprövning av biobanksoch registerforskning
Ulrik von Essen

57

Religionen som privatangelägenhet - stat-kyrkareformen
Dan Hanqvist

71

Regeringsrättens avgöranden i litteraturen
Hans Ragnemalm

75

Tema: Gråzonen mellan offentlig rätt och privaträtt, del II

75

Avtale under trussel om ekspropriasjon
Kristoffer Aasebø

107

Rätten att erhålla kredit
Frey Nybergh