Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2002 3-4

Göran Schäder, Patrik Södergren, Tom Madell, Johan Greger Aulstad, Eija Mäkinen, Karsten Naundrup Olesen

FT 2002 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten - Mars - Maj 2002
Göran Schäder

17

Europakonventionen, rättsprövning och 22 a § förvaltningslagen - obefintliga problem får sin lösning?
Patrik Södergren

31

Tema: Gråzonen mellan offentlig rätt och privaträtt, del I

31

Gråzonen mellan offentlig rätt och privaträtt - forskning i dag
Tom Madell

39

Forholdet mellom legalitetsprinsippet og prinsippet om avtalefrihet - illustrert ved avtaler som gjør unntak fra forurensningsforbudet i forurensningsloven § 7
Johan Greger Aulstad

77

Parternas lojalitetsplikt vid offentlig upphandling
Tom Madell

97

Finns det behov av och möjlighet att i lag stadga om det allmännas avtal?
Eija Mäkinen

115

Fortolkning af kontrakter med samfundsmæssig interesse
Karsten Naundrup Olesen

131

Stipendieutlysning

131

Stiftelsen Staten och Rätten