Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2001 1-3

Lars Bejstam, Ulrik von Essen, Jan Darpö, Katarina Alexius-Borgström, Leena Halila, Erik de Maré, Annika Lagerqvist Veloz Roca

FT 2001 1-3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Ny redaktion
Lars Bejstam, Ulrik von Essen

3

Miljövårdskraven i tiden
Jan Darpö

35

Om JO-ämbetets funktioner
Katarina Alexius-Borgström

49

Håller förvaltningsprocessystemen i Finland och Sverige på att utvecklas i olika riktning?
Leena Halila

71

Några funderingar om rättsverkan av avtal om köp av byggnad som skall kvarstå på säljarens mark
Erik de Maré

77

Bokanmälan

77

Johanna Schiratzki. Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige
Annika Lagerqvist Veloz Roca

81

Stipendieutlysning

81

Stiftelsen Staten och rätten