Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2000 3-4

Lars Bejstam, Lars Emanuelsson Korsell

FT 2000 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kommunal normgivning - en bokanmälan
Lars Bejstam

17

Beaktande av brottslighet och brottsförebyggande verksamhet i ny lagstiftning - Riskbedömning och åtgärder för att minska tillfällena till ekonomisk och organiserad brottslighet
Lars Emanuelsson Korsell

53

Litteraturnotiser