Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2000 2

Gunnel Lindberg, Curt Riberdahl, Thomas Bull

FT 2000 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Åklagaren sedd ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv
Gunnel Lindberg

21

Kommunerna och konkurrensen
Curt Riberdahl

35

Rättsfallskommentar

35

Ny syn på gynnande förvaltningsbesluts rättskraft?
Thomas Bull