Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1999 6

Göran Arnell, Lars Emanuelsson Korsell, Dirk Roland Haupt, Lars Bejstam, Marianne Hattig, Wiweka Warnling-Nerep

FT 1999 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

En modell for analys av kontrollsystem
Göran Arnell, Lars Emanuelsson Korsell

25

Europeisk exportkontrollharmonisering - Rättsliga och politiska synpunkter
Dirk Roland Haupt

67

Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform - En bokanmälan
Lars Bejstam

91

Främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet ur EG-rättslig synpunkt
Marianne Hattig

103

JO-beslut. Förföljande eller efterföljande med polisfordon

115

Rättsfallskommentar

115

"Kök för allsidig matlagning" och serveringstillstånd enligt alkohollagen (1994:1738). RÅ 1998 ref. 47 I och II
Wiweka Warnling-Nerep