Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1999 4-5

Thomas Bull, Henrik Leffler, Jaakko Husa

FT 1999 4-5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Färdrjänst för evigt! Om rättskraft och retoraktivitet i förvaltningsrätten
Thomas Bull

11

Passivitetstalan - Ett nödvändigt rättsmedel enligt EG-rätten
Henrik Leffler

35

Constitutional Foundation of the Legal System and Community Law: Costa v. ENEL Revisited
Jaakko Husa

61

"Scientologibibeln". offentlighetsprincipen och upphovrättsskyddet - ännu en gång

65

JO-beslut. Handläggningstid av ärenden vid polismyndighets internutredningsgrupp