Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1999 3

Rune Lavin, Carl-Otto Lindberg, Manólis Nymark, Håkan Strömberg

FT 1999 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

En JO:s syn på domskrivningen i förvaltningsdomstol
Rune Lavin

13

Gränsen mellan statens och kommunernas bestämmanderätt i markanvändningsfrågor
Carl-Otto Lindberg

37

Auditör i Försvarsmaktens utlandsstyrka
Manólis Nymark

49

"Scientologibibeln", offentlighetsprincipen och upphovsrättsskyddet

55

Rättsfallskommentar

55

Aftonbladsmålet (NJA 1999 s. 275)
Håkan Strömberg

57

Stipendieutlysning. Stiftelsen Staten och rätten

58

Nordiskt sällskap för konstitutionell rätt