Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1999 1-2

Håkan Strömberg, Göte Celander, Einar Herlitz, Rune Lavin, Tom Madell

FT 1999 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Äger allmän domstol pröva en fråga om kommunal skatteutjämning?
Håkan Strömberg

7

Deklaration vid privatinförsel av skattepliktiga alkoholdrycker och tobaksvaror
Göte Celander

17

Bångbegränsning
Einar Herlitz

27

JO om förvaltningsförfarandet
Rune Lavin

51

Rättsfallskommentar

51

Kan brister vid anordnandeav barnomsorgsplats utgöra grund för fordran som kan prövas av allmän domstol? NJA 1998 s. 656 (I)
Tom Madell