Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1998 6

Håkan Strömberg, Rune Lavin, Elisabeth Rynning, Göte Celander, Wiweka Warnling-Nerep

FT 1998 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några reflektioner om allmän förvaltningsdomstols kompetens
Håkan Strömberg

7

Nya omprövningsregler i förvaltningslagen
Rune Lavin

15

Biobankerna - hög tid för bankinspektion?
Elisabeth Rynning

47

Beslut i tulltaxeringsärenden
Göte Celander

55

JO om förvaltningsförfarandet

73

Rättfallskommentar

73

Olovligt byggande och tilläggsavgift: Ännu en reflektion angående utvecklingen av praxis. Regeringsrättens beslut den 20 maj 1998 i mål nr 3780-1996
Wiweka Warnling-Nerep