Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1998 5

Vilhelm Persson, Johan Höök, Elisabeth Rosén, Stig Hofverberg, Jan Darpö, Wiweka Warnling-Nerep

FT 1998 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kommungränser i allmänt vatten
Vilhelm Persson

9

Kommunala finansbemyndiganden
Johan Höök

31

The Sanitary and Phytosanitary Agreement of the World Trade Organization
Elisabeth Rosén

43

Om framtida vandel vid prövning av naturalisationsärenden
Stig Hofverberg

59

Klippan-målet igen - en replik
Jan Darpö

65

Klippan-målet - ett slutord
Wiweka Warnling-Nerep

71

JO om förvaltningsförfarandet

89

Litteraturnotiser

91

Stiftelsen Staten och Rätten. Ledigkungörelse av stipendium