Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1957 3-4

Sten Tengelin, Halvar Khennet, Gunnar Karnell, Ulf Broomé, P. O. Langballe, Gunnar Reiland, Claës Uggla, Bent Carlsen, Keijo Heinonen, Fr. H. Winsnes, Johan Helgeland

NIR 1957 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

DEN ILLOJALA KONKURRENSEN I BLICKPUNKTEN
Sten Tengelin

13

OM PATENTANSPRÅKEN OCH ENHETLIGHETEN
Halvar Khennet

25

OM RÄTTSLIGT SKYDD FÖR MELODIER
Gunnar Karnell

41

AUKTORRÄTTSLIGA SPÖRSMÅL RÖRANDE MAGNETOFONINSPELNING
Ulf Broomé

60

AKTUELLA FRÅGOR
P. O. Langballe, Gunnar Reiland, Claës Uggla

69

NOTISER OCH F0RENINGSMEDDELANDEN

75

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

90

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

91

FRA NORSK RETTSPRAKSIS
Fr. H. Winsnes, Johan Helgeland

98

UR SVENSK PRAXIS