Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1997 6

Håkan Strömberg, Hans Ragnemalm, Jan Darpö, Lotta Westerhäll, Anna Hollander, Wiweka Warnling-Nerep

FT 1997 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Inflytande och maktöverlåtelse - demokratins två ansikten
Håkan Strömberg

9

Tuttifrutti och franska krusbär
Hans Ragnemalm

15

Retroaktiv rättsprövning - Regeringsrättens dom i klippanmålet
Jan Darpö

49

Förordningen (EEG) nr 1408/71 om migrerande arbetstagares sociala trygghet - Rättsfall 1995 och 1996
Lotta Westerhäll

67

JO om förvaltningsförfarandet

89

Rättsfallskommentarer

89

Logopedbehandling är inte expertstöd som männsikor med omfattande funktionshinder har rätt till enligt 9 § i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Regeringsrättens dom den 3 juli 1997 i mål nr 7206-1996
Anna Hollander

93

En alltmer liberal praxis vad avser jämkning av byggnadsavgift vid olovligt byggande? Kammarrättens i Sundsvalls dom den 29 augusti 1997 i mål nr 23-1996
Wiweka Warnling-Nerep

101

Litteratur