Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1998 1-2

Johan Hirschfeldt, Hans Ragnemalm, Mats Melin, Svante O. Johansson, Tommy Möller, Håkan Strömberg

FT 1998 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

1766 års tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincipens urveckling
Johan Hirschfeldt

29

Svenska affärer
Hans Ragnemalm, Mats Melin

39

Personval och fri nomineringsrätt Tänkbara effekter av det nya valsystemet
Svante O. Johansson, Tommy Möller

65

Aktuella grundlagsfrågor
Håkan Strömberg

79

JO om förvaltningsförfarandet

95

Föreningen för markanvändningsrätt