Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1997 5

Mats Melin, Ann-Charlotte Landelius, Tore Modeen, Cecilia Gydal, Wiweka Warnling-Nerep, Håkan Strömberg

FT 1997 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Recent Developments in the Case-Law of the Court of Justice of the European Communities
Mats Melin

13

Lagen om receptregister - en tveksam lagstiftningsprodukt?
Ann-Charlotte Landelius

25

Den kommunala självstyrelsens utveckling i Finland mot bakgrunden av 1995 års lagsreform
Tore Modeen

31

Proportionalitetsprincipen, en europeisk rättsprincip och dess betydelse för svensk rätt
Cecilia Gydal

43

JO om förvaltningsförfarandet

71

Rättsfallskommentarer

71

Får en myndighet ompröva (rätta) sitt eget beslut sedan skrivelsen med överklagandet överlämnats till högre instans? RÅ 1995 ref. 26
Wiweka Warnling-Nerep

75

Europakonventionen och lagen om skattelindring för den som inte tillhör svenska kyrkan. Rå 1997 ref. 6
Håkan Strömberg