Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1997 3-4

Svante O. Johansson, Göran Mattsson, Lars Pelin, Wiweka Warnling-Nerep

FT 1997 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om partibegrepper i valsystemet
Svante O. Johansson

33

Rätt forum för särskilda rättsmedel och rättsprövning - några funderingar
Göran Mattsson

37

Tillämpning och tolkning av skatteavtal
Lars Pelin

67

JO om förvaltnirigsförfarandet

89

Rättsfallskommentar

89

Kan norra länken förenas med lagstiftningen om narionalstadspark? - Tillika en fråga om rättsväsendet "europeiserats" så att motivuttalanden numera väger mindre tungt. RegR:s dom den 31 januari 1997 i mål nr 1931 och 1932-1996
Wiweka Warnling-Nerep

95

Litteratur