Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1996 5-6

Alf Bohlin, Claes Eklundh, Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel, Göran Wahlgren

FT 1996 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Offentlighet och sekretess i myndighets forskningsverksamhet
Alf Bohlin

21

JO-ämbetet och förvaltningslagen
Claes Eklundh

31

Rättsfallskommentarer

31

Allmän domstol eller förvaltningsdomstol - och vilken förvaltningsdomstol? Kammarrättens i Jönköping beslut den 15 augusti 1966 i mål nr 2443-1996
Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel

41

Förvaltningsprocesslagens tillämpning i mål om rättsprövning. Reflexioner kring RÅ 1996 ref. 6 och Regeringsrättens avgörande den 31 oktober 1996 i mål nr 43-1995
Göran Wahlgren

47

JO om förvaltningsförfarandet