Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1996 4

Göran Wahlgren, Trygve Hellners, Hans-Heinrich Vogel, Claes Peterson

FT 1996 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Ytterligare kommentarer kring rättsprövningslagen
Göran Wahlgren

7

Omfattas JO av förvaltningslagens tillämpningsområde?
Trygve Hellners

15

Rättsfallskommentar

15

Svensk lag eller EG-direktiv? Regeringsrättens beslut den 26 juli 1996 i mål nr 2803-1995
Hans-Heinrich Vogel

25

JO om förvaltningsförfarandet

45

JO-beslut

45

JO och förvaltningslagens tillämpningsområde

49

Litteratur

49

Anmälan av Jan Hellner: Rättsteori
Claes Peterson