Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1957 2

Julius Møller, Gösta Eberstein, A. H. M. Andreasen, Gunnar Reiland, Keijo Heinonen, Bent Carlsen, Fr. H. Winsnes

NIR 1957 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

BESKYTTELSE FOR BRUGSKUNST EFTER DANSK RET
Julius Møller

14

PARISKONVENTIONEN ARTIKEL 8
Gösta Eberstein

25

OM OPFINDELSERS BESTEMTHED
A. H. M. Andreasen

37

OM PATENTANSPRÅKEN OCH ANSÖKNINGSFÖREMÅLETS ENHETLIGHET
Gunnar Reiland

53

AKTUELLA FRÅGOR
Keijo Heinonen

56

NOTISER

59

FÖRENINGSMEDDELANDEN

60

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

62

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

64

FRA NORSK RETTSPRAKSIS
Fr. H. Winsnes

68

UR SVENSK PRAXIS