Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1996 3

Bertil Wennergren, Göran Wahlgren, Tore Modeen, Hans-Heinrich Vogel

FT 1996 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsprocessen - en fullbordad tvåpartsprocess
Bertil Wennergren

13

Förvaltningsdomare i länsrätt och kammarrätt, se upp!
Göran Wahlgren

15

Förvaltningshistoria
Tore Modeen

21

JO om förvaltningsförfarandet

43

Lagrådet

43

Statliga och kommunala stiftelser - det allmännas fortsatta inflytande över stiftelser som bildats genom politiska beslut

53

Litteratur

53

Anmälan av Robert Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer. Allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet
Hans-Heinrich Vogel