Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1996 1-2

Wiweka Warnling-Nerep, Klas Magnusson, Håkan Strömberg, Lena Marcusson, Carl-Otto Lindberg

FT 1996 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Skall rättsprövningslagen "skrotas"? Några reflektioner kring regeringsrådet Wahlgrens "provokativa funderingar"
Wiweka Warnling-Nerep

15

Nytänkande om förvaltningsdomstolarna på väg?
Klas Magnusson

19

Europakonventionens genomslag i svensk rätt
Håkan Strömberg

25

Medborgarnas medverkan i kommunal förvaltning
Lena Marcusson

43

Överlämnande av besvär till högre instans
Carl-Otto Lindberg

47

JO och förvaltningsförfarandet

57

JK-beslut

57

Har ett universitet haft rätt att "avföra" en doktorand från forskarutbildning när förutsättningar för avskiljande enligt 4 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) inte har förelegat?