Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1995 4

Rune Lavin, Curt Riberdahl, Stefan Carlén, Hans-Heinrich Vogel

FT 1995 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Ett urval förvaltningsprocessrättsliga problem
Rune Lavin

19

Förtroendevalda och anställda i kommuner och landsting
Curt Riberdahl

39

Spontan byråkratisering av det kollegiala beslutsfattandet. Om utvecklingen i Kommerskollegiet på 1700- och 1800-talen
Stefan Carlén

49

Lagrådet

49

En ny lex Kockum och inkomstbeskattning av fiktiva vinster? Förslag till nya skatteregler för forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel

55

JO-beslut

55

Videofilmning av brottsmisstänkt som har anhållits

63

Litteratur

63

Anmälan av Mats Melin och Göran Schäder, EU:s konstitution - om maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna
Hans-Heinrich Vogel