Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1995 3

Rune Lavin, Carl-Otto Lindberg, Einar Herlitz

FT 1995 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsdomens art och funktion
Rune Lavin

13

Om tillstånd utan tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen
Carl-Otto Lindberg

29

Buller och bång
Einar Herlitz

39

JK-Beslut

39

Medicinska forskningsrådets (MFR) handläggning av ärendena om utnyttjande av löntagarfondsmedel för medicinsk forskning och om anslag till "genom"-relaterad forskning m.m.