Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1994 4-5

Rune Lavin, Håkan Strömberg, Heinz Schäffer, Gunnar Bramstång, Rolf H. Lindholm, Ingvar Paulsson, Lotta Westerhäll

FT 1994 4-5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Socialförsäkringsmål 1993. En rättsfallsöversikt
Rune Lavin

35

Ökad öppenhet eller betryggande sekretess? Tvetydigt förslag om utrikessekretessen
Håkan Strömberg

39

The Accession of Austria to the European Union. Constitutional Problems and Solutions
Heinz Schäffer

57

Vård i överensstämmelse med den enskildes önskemål eller "likvärdig" sådan enligt socialnämnds "ramavtal" med annan vårdgivare? Några principiella spörsmål vid tillämpningen av 6 § socialtjänstlagen
Gunnar Bramstång

65

Ordinarie riksdagsval 1994,1997 och 2001
Rolf H. Lindholm

69

Regeringsbeslut

69

Utrikessekretess i ett EG-ärende hos Statens jordbruksverk om en genmodifierad rapssort

71

Litteratur

71

Anmälan av Göran Göransson: Svensk kyrkorätt. En översikt
Ingvar Paulsson

73

Anmälan av Tore Modeen: Patienten i hälso- och sjukvården
Lotta Westerhäll

77

Ledigkungörande av stipendier för bästa uppsatser i offentlig rätt och statsvetenskap