Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1994 3

Bertil Wennergren, Curt Riberdahl, Rune Lavin, Rolf H. Lindholm, Carl-Otto Lindberg, Aimo Ryynänen

FT 1994 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Offentlig förvaltning. Norm - beslut - delegation - tillsyn
Bertil Wennergren

31

Kommunernas kompetens i fråga om näringslivet
Curt Riberdahl

49

Återtagande av återkallelse
Rune Lavin

53

Grundlagen och svenskt EU-medlemskap
Rolf H. Lindholm

57

Ett tvivelaktigt JO-beslut i en angelägen lagstiftningsfråga
Carl-Otto Lindberg

67

Den direkta demokratin är nu den allmänna trenden. Den finländska kommunkommitténs betänkande
Aimo Ryynänen