Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1994 1-2

Håkan Strömberg, Said Mahmoudi, Rune Lavin, Lars Friedner, Joakim Nergelius, Gunnar Bramstång, Wiweka Warnling-Nerep, Tore Modeen

FT 1994 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några kommentarer till ordningslagen
Håkan Strömberg

21

Öresundsbroavtalet. Några folkrättsliga reflektioner
Said Mahmoudi

37

Ändring av tillämplig lag under pågående process
Rune Lavin

45

Partskommunikation vid förvaltningsmyndighet och allmän domstol. Några synpunkter vid en jämförelse
Lars Friedner

53

Den tyska författningsdomstolens godkännande av Maastrichtfördraget
Joakim Nergelius

61

En lagfast, modifierad självkostnadsprincip inom kommunalrätten? Några anteckningar på grundval av ett betänkande
Gunnar Bramstång

83

Grundlagen och "extra fiskeavgift". Några reflektioner i anledning av ett JO-beslut
Wiweka Warnling-Nerep

103

JK-beslut

103

Ytterligare synpunkter på Finansinspektionens tillsynsverksamhet ("Njord II")

119

Litteratur

119

Anmälan av Lena Marcusson: Mot en ny kommunalrätt. Om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet
Tore Modeen