Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1992 6

Lars-Göran Malmberg, Stig Hofverberg, Erna Zelmin-Åberg

FT 1992 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Återkallelse av körkort på grund av hastighetsöverträdelse
Lars-Göran Malmberg

47

Bevisbördan i kommunalbesvärsmål. Några anteckningar
Stig Hofverberg

58

Medborgarkontor. En förvaltningsrättslig verksamhet
Erna Zelmin-Åberg