Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1993 4-5

Rune Lavin, Håkan Strömberg, Wiweka Warnling-Nerep

FT 1993 4-5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Socialförsäkringsmål 1992. En rättsfallsöversikt
Rune Lavin

43

Europakonventionen och lex posterior-principen
Håkan Strömberg

45

Om rättelse av förvaltningsbeslut, särskilt högskolebetyg
Wiweka Warnling-Nerep

89

JO-beslut

89

Initiativärende angående kroppsvisitation