Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1993 1-2

Rune Lavin, Einar Herlitz, Ulf Bernitz, Alf Bohlin, Hans-Heinrich Vogel

FT 1993 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Inhibition i förvaltningsprocessen
Rune Lavin

43

Översyn av valförfarandet
Einar Herlitz

51

Anbudskonkurrens vid offentlig produktion. Kommentarer till Ds 1992: 121
Ulf Bernitz

55

Begreppet "expediering" i TF 2 kap. Ett avgörande av regeringsrätten
Alf Bohlin

59

Om den kommunala beskattningsrätten
Hans-Heinrich Vogel