Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1992 5

Rune Lavin, Carl-Otto Lindberg, Wladimir Pustogarow, Lars Friedner, Hans-Heinrich Vogel

FT 1992 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Medlemskap i kommun och likställighetsprincipen. Lokaldemokratikommitténs betänkande SOU 1992:72

10

Förvaltningspricessen inför 2000-talet. Anteckningar med anledning av domstolsutredningens betänkande SOU 1991:106
Rune Lavin

25

Om besvärsprövningen av planbeslut
Carl-Otto Lindberg

54

Rußlands Weg zur neuen Verfassung
Wladimir Pustogarow

59

Staten som part i tvistemål
Lars Friedner

66

JK-beslut

66

Synpunkter på Finansinspektionens tillsynsverksamhet

78

Litteratur

78

Martin Bullinger: Beschleungte Genehmigungsverfahren für eilbedürftige Vorhaben
Hans-Heinrich Vogel

84

Ledigkungörande av stipendium