Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1992 4

Håkan Strömberg, Claes Hägg, Lena Marcusson, Gunnar Bramstång, Tore Modeen

FT 1992 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några lagtekniska synpunkter på yttrandefrihetsgrundlagen och dess följdförfattningar
Håkan Strömberg

14

Avkastningskrav i offentlig fastighetsförvaltning
Claes Hägg

25

Självsanering och myndighetsutövning. Ett exempel på utformning av egenåtgärder inom näringslivet
Lena Marcusson

36

Upplåtelse av allmän plats. Offentligrättsligt beslutsfattande eller privaträttsligt kontraherande
Gunnar Bramstång

47

Sveriges nya kommunallag sedd med finlänska ögon mot brakgrund av två böcker
Tore Modeen

55

JO-beslut

55

Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholm samt initiativärende angående vissa tvångsåtgärder m.m. i samband med spaningarna efter den för mordförsök misstänkte rumänske medborgaren Ioan Ursut

71

Anmälan mot Polismyndigheten i Landskrona angående en husrannsakan