Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1991 5-6

Håkan Strömberg, Rune Lavin, Jan Sahlin, Gunnar Bramstång, Jan-Mikael Bexhed, Marja Regner, Hans-Heinrich Vogel

FT 1991 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Normgivningsfrågor i rättsprövningspraxis
Håkan Strömberg

8

Återbetalningsdomars verkställbarhet
Rune Lavin

18

Något om myndighetsutövning inom hälso- och sjukvården
Jan Sahlin

40

Konungens dispositionsrätt till Kungl. Djurgården
Gunnar Bramstång

54

Ett besvärligt ord
Håkan Strömberg

57

Rättsprövning mer långtgående än resning
Jan-Mikael Bexhed

60

Litteratur

60

Rune Lavin: Gäst hos försäkringsöverdomstolen. En professor möter verkligheten
Marja Regner

67

Peter Witte, Hans Michael Wolffgang (Herausg.): Lehrbuch des Zollrechts
Hans-Heinrich Vogel