Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1991 4

Lennart Lundquist, Kenny Carlsson, Robert Schött, Erna Zelmin-Åberg

FT 1991 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nedläggning av statliga myndigheter och bolagisering av statliga verksamheter. Tryckfrihetsrättsliga och arkivrättsliga konsekvenser
Lennart Lundquist

8

En ny begravningslagstiftning
Kenny Carlsson, Robert Schött

18

Ägandet av fast egendom som grund för det kommunala medlemskapet samt medlemskapets rättsverkan
Erna Zelmin-Åberg

44

JO-beslut

44

Anmälan mot Helsingborgspolisen för beslut om avvisning